Konkurs za volontere

Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu opštine Ivanjica raspisuje

KONKURS

za volontere u Dnevnom boravku za decu i mlade sa smetnjama u razvoju u periodu od 15.7.-20.8.2024.

Opis pozicije:

-Pomoć u organizaciji i sprovođenju dnevnih aktivnosti
-Pružanje podrške u edukativnim, kreativnim radionicama
-Podrška osoblju u svakodnevnim zadacima i poslovima

Potreban broj:

-Na ovu poziciju će se primiti tri volontera

Uslovi za prijavu:

-Da je osoba punoletna ( starija od 18 godina)
-Završena srednja škola

Dodatni uslovi:

-Studenti u oblasti društveno-humanističkih nauka
-Poželjno je prethodno iskustvo u volontiranju
-Saosećajnost, strpljenje i posvećenost u radu sa osobama sa smetnjama u razvoju
-Spremnost na timski rad i fleksibilnost

Način prijave:

Biografija ( CV) sa ličnim podacima i kontakt informacijama

Prijave slati na email adresu : centarsunceivanjica@gmail.com ili lično dostaviti u Dnevni boravak za decu i mlade sa smetnjama u razvoju opštine Ivanjica, 13. Septembra 54

Rok za prijavu:
Konkurs je otvoren od 4.7.-14.7.2024