O NAMA

Biografija organizacije

Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu Ivanjica je socio-humanitarna organizacija osnovana 2002. godine na inicijativu osoba sa invaliditetom i grupe roditelja dece sa invaliditetom. Društvo okuplja 70 osoba sa invaliditetom i pruža im različite oblike podrške. Započeli smo naše aktivnosti kroz veliki broj projekata. U partnerstvu sa Osnovnom školom „Milinko Kušić“ Ivanjica i Crvenim krstom u Ivanjici razvili smo Dnevni centar, a 2008. godine sa partnerima smo dobili nove prostorije koje finansiraju Ministarstvo spoljnih poslova Poljske i Opština Ivanjica. Ubrzo dobijamo podršku u opremanju prostorija i sprovođenju radionica u te svrhe, koje smo imali od Ministarstva rada i socijalne politike RS, australijske ambasade, lokalnih privrednika, IVC Beograda, EU progresa.

Od 2003. član smo Saveza za cerebralnu i dečiju paralizu Srbije, a od 2004. član FENS-a.
Organizacija je tokom svog rada dobila nekoliko nagrada:

 • 2011. priznanje ERSTE fondacije za socijalnu integraciju u Pragu;
 • U 2012. godini Vikend program proglašen je primerom dobre prakse od strane ministarstva nadležnog za poslove rada;
 • Povelja za izuzetna dostignuća u razvoju opštine Ivanjica za 2013. i 2014. godinu.

Organizacija se bavi obrazovanjem i obukom profesionalaca i saradnika.

Stručnjaci su takođe uključeni u naučna istraživanja.

PREDSEDNICA ORGANIZACIJE

mr Svetlana Glavinić

Obrazovanje:

 • Gimnazija u Ivanjici 1996.
 • Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu 1996 – 2001.
 • Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju – postdiplomske studije 2001 – 2016
 • Doktorant u trećoj godini studija na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu.
 • Licenca za rad u obrazovanju.
 • Licenca za osnovne stručne poslove u socijalnoj zaštiti.
 • Licenca za superviziju osnovnih stručnih poslova u socijalnoj zaštiti.
 • Pedagoški savetnik.
 • Sudski veštak – oblast medicina,uža specijalnost defektologija.

Radno iskustvo:

 • Od 2001. godine do danas, stručni saradnik – defektolog u osnovnoj školi.,, Milinko Kušić” u Ivanjici.
 • 2002. god. osnivač i predsednica Društva za cerebralnu i dečiju paralizu opštine Ivanjica.
 • Od 2014. godine stručni radnik u Društvu za cerebralnu i dečiju paralizu u Ivanjici.

Nagrade i sertifikati:

 • 2013. Priznanje Volonterski i humanitarni rad, NURDOR Srbija, Ivanjica.
 • 2015. Nagrada “Vođstvo u humanitarnom radu i volontiranju” JCI TOIP Srbije, Novi Sad.
 • 2016. Zahvalnica „Doprinos i posvećenost radu Crvenog krsta“,Crveni krst, Ivanjica.
 • 2016. Zahvalnica za uspešnu saradnju i podršku, Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu opštine Priboj.
 • 2017. Zahvalnica „Doprinos osnivanju dnevnog centra za decu i omladinu ometenu u Bajinoj Bašti“, Udruženja dece sa invaliditetom i njihovih roditelja, Bajina Bašta.
 • 2017. Zahvalnica za poseban doprinos realizaciji projekta Sanjam, opština Bajina Bašta.

PRAVNA USLUGA

Vesna Kušić

Obrazovanje: diplomirani pravnik

Radno iskustvo:

 • pravnik u osnovnoj školi “Milinko Kušić” Ivanjica
 • pravnik u Gimnaziji Ivanjica
 • profesor pravne grupe predmeta-Tehnička škola Ivanjica
 • pravnik u Republičkom geodetskom zavodu Niš
 • pravnik Javor DOO Ivanjica
 • andragoški asistent u projektu “Druga šansa”.

SEKRETAR DRUŠTVA

Slavica Rogović

Mišo Mitrović

Tehničko lice i personalni asistent

PROFESIONALNI ORGANIZACIJSKI TIM

Mirjana Ocokoljić

Obrazovanje: master defektolog

 • Licenca za osnovne stručne poslove u socijalnoj zaštiti.
 • Licenca za superviziju osnovnih stručnih poslova u socijalnoj zaštiti.

Sanja Lišanin

Obrazovanje: diplomirani defektolog

 • Licenca za osnovne stručne poslove u socijalnoj zaštiti.

Sandra Marković

Obrazovanje: diplomirani defektolog

 • Licenca za osnovne stručne poslove u socijalnoj zaštiti

Milka Karaklajić

Obrazovanje: diplomirani psiholog

 • Licenca za osnovne stručne poslove u socijalnoj zaštiti.
 • Licenca za rad u obrazovanju.
 • Licenca za superviziju osnovnih stručnih poslova u socijalnoj zaštiti.
 • Savetnik-spoljni saradnik u oblasti zaštite od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja.

Marija Uzunović

Obrazovanje: diplomirani socijalni radnik

 • Licenca za osnovne stručne poslove u socijalnoj zaštiti

Milica Mitrović

Obrazovanje: diplomirani defektolog-logoped

Aleksandra Karadžić

Obrazovanje: master učitelj

koordinator usluge "Lični pratilac deteta"

Jelena Rabrenović

Obrazovanje: diplomirani defektolog.

 • Licenca za osnovne stručne poslove u socijalnoj zaštiti

Ana Dragojević

 

Obrazovanje: diplomirani defektolog

 • Licenca za osnovne stručne poslove u socijalnoj zaštiti.

Kristina Eftov

Obrazovanje: diplomirani pedagog

 • Licenca za osnovne stručne poslove u socijalnoj zaštiti.
 • Licenca za superviziju osnovnih stručnih poslova u socijalnoj zaštiti.

Draga Blagojević

radni instruktor

Jasna Krunić

fizioterapeut

Mila Marić

medicinska sestra

Petar Karadžić

vozač

saradnik u dnevnom boravku

 

Koordinatori usluge lični pratilac deteta

Ljiljana Ranković
diplomirani ekonomista.

Đondrić Milorad
diplomirani profesor fizičkog vaspitanja.

Dr Anastasija Janković
lekar opšte prakse

Mirjana Aritonović
diplomirani pravnik

 

STRUKTURA ORGANIZACIJE

Skupštinu Organizacije čine:

 1. Odbor direktora je izvršno telo Skupštine Društva, koje upravlja radom Društva i brine se o sprovođenju ciljeva Društva, kako je utvrđeno statutom.
 2. Nadzorni odbor kontroliše finansijsko poslovanje Društva, sprovođenje i poštovanje odredbi Statuta i opštih akata Društva, kontroliše ispunjavanje prava i obaveza organa Društva i zakonitost donetih odluka.
 3. Predsednik organizacije odgovorne za upravljanje, odlučivanje i predstavljanje organizacije;
 4. Potpredsednik zamenjuje predsednika u menadžmentu organizacije;
 5. Sekretar organizacije radi na finansijskim poslovima organizacije;
 6. Blagajnik Društva vrši poslove trezora u skladu sa propisima i odredbama Statuta;
 7. Advokat brine o usklađenosti organizacije sa zakonom i zastupa Društvo pravno;
 8. Knjigovođa obavlja finansijske i administrativne poslove Društva;
 9. Provajderi programskih aktivnosti sprovode planirane programske aktivnosti.

 

Organizacija ima 6 stalno zaposlenih radnika, od kojih su 2 defektolozi i 4 saradnika (medicinski tehničar, fizikalni terapeut, administrativno i tehničko osoblje). Prema različitim oblicima ugovora, organizacija zapošljava još 5 profesionalnih radnika koji su psiholog, defektolog i specijalni pedagog. Organizacija ima preko 100 članova, volontera, profesionalaca različitih profila, čiji je cilj pružanje podrške marginalizovanim grupama.

ORGANIZACIJA PARTNERA

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja;
• Republički zavod za socijalnu zaštitu;
• Opština Ivanjica;
• Ivanjički Crveni krst;
• centri za socijalni rad;
• Udruženja roditelja i razne organizacije civilnog društva;
• fakulteti;
• škole;
• UNICEF.