Projekat ,,Rastimo zajedno: Podrška deci u riziku”

Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu opštine Ivanjica u partnerstvu sa Domom zdravlja Ivanjica realizuju projekat: ,,Rastimo zajedno: Podrška deci u riziku”. Projekat finansira Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju i traje šest meseci.

Cilj projekta je formiranje razvojnog savetovališta  za ranu intervenciju dece u riziku od 0 do 6 godina, kao i savetodavni rad sa decom od 6 do 14 godina.  Tokom realizacije projekta,  pedijatar i defektolog će pružati savetodavnu, instruktivnu podršku i  vršiti osnaživanje porodica.

U opštini Ivanjica ne postoje usluge koje su usmerene na stimulaciju ranog razvoja dece u riziku  zbog malog broja novorođene dece. Zbog te činjenice, opština Ivanjica ne ispunjava  kriterijume i uslove za formiranje razvojnog savetovališta, zbog čega deca u riziku ne mogu dobiti adekvatnu podršku u najintenzivnijem periodu razvoja.

Narednih šest meseci, svi roditelji/staratelji dece koja imaju potrebu za podrškom, mogu se javiti u kancelariju  Društva za cerebralnu i dečiju paralizu, u ulici 13.septembar br.24, svakog ponedeljka u periodu od 11 do 13 časova ili izabranom pedijatru u Domu zdravlja Ivanjica.