Stručna praksa

Između Nacionalne službe za zapošljavanje, filijala Čačak i Društva za cerebralnu i dečiju paralizu, doneta je odluka o sprovođenju mera stručne prakse za jedno lice.

Kvalifikacija master defektolog u trajanju od 12 meseci , započeto 16. 05. 2022. godine, tako što je potpisan ugovor o stručnom osposobljavanju između društva i lica na stručnoj praksi.