Javni radovi: “Život bez barijera”

 

 

Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu Ivanjica na javnim radovima angažovalo je 6 lica, 3 sa četvrtim stepenom stručne spreme, jedno lice sa sa trećim stepenom stručne spreme, i jedno lice sa osnovnom školom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *