Održan sastanak sa angažovanim ličnim pratiocima deteta i gerontodomaćicama u Ćupriji

 

U prostorijama opštinske uprave Ćuprija, 27.7. održan je sastanak sa angažovanim ličnim pratiocima deteta i gerontodomaćicama.

Iskustva sa terena govore u prilog kvaliteta usluge, na osnovu komentara i reakcija, zaključeno je da su korisnici zadovoljni uslugama, što je nama kao pružaocu usluge jako dragoceno za dalji rad.