Izlet u Rudno za članove Društva

Društvo za Cerebralnu i dečiju paralizu Ivanjica u saradnji sa ” Kućom Vilimonovića” iz sela Rudno, organizovalo je izlet za članove Udruženja. Tom prilikom su posetili crkvu Svetog Nikole u Nikoljači, crkvu Svete Trojice i manastir Studenicu.