Svetski dan osoba sa Daunovim sindromom

Svake godine na prvi dan proleća, 21. marta, obeležava se Svetski dan osoba sa Daunovim sindromom.

Ujedinjene nacije su odabrale 21. mart za datum podizanja svesti o životu osoba sa Daunovim sindromom da bi ukazali na jedinstvenost trizomije 21. hromozoma koja uzrokuje Daunov sindrom.

Specifične fizičke odlike deteta sa Daunovim sindromom su koso postavljene oči, male ušne školjke, kratak vrat, ugnuta baza nosa, mala usta, široke šake i kratki prsti. Na dlanovima osoba sa Daunovim sindromom može postojati takozvana brazda četiri prsta, to jest usek linija koja se prostire ispod sva četiri prsta. Kod ove dece uočljiva je hipotonija mišića, kao i hiperfleksibilnost zglobova. Važno je napomenuti da pored opisanih i uočljivih fizičkih karakteristika na osnovu kojih se može posumnjati na Daunov sindrom, konačna dijagnoza mora da se zasniva na analizi kariotipa ćelija.

Ranom intervencijom, usmerenom na decu do tri godine života, u značajnoj meri može se preventivno uticati na nastanak pridruženih poremećaja i stimulisati psihomotorni razvoj.

Način na koji je dete sa Daunovim sindromom prihvaćeno u porodičnom krugu, pozitivno utiče na razvoj komunikacije, usvajanje dnevnih životnih veština i uspešnije uklapanje u socijalno okruženje.

Cilj obeležavanja ovog dana je buđenje svesti i razumevanja i međunarodna podrška kako bi se poštovala prava ljudi s Daunovim sindromom i poboljšao njihov položaj, a samim tim i kvalitet života.

Ove godine Svetski dan osoba sa Daunovim sindromom obeležava se pod sloganom „Pristup invalidnosti zasnovan na ljudskim pravima – sa nama ne za nas”.