Novogodišnji bazar

Uspešno je realizovan još jedan Novogodišnji humanitarni bazar.

Sredstva koja su prikupljena su namenjena deci kojima je potrebna pomoć.