LIKOVNI KONKURS : ” POKAZAĆU TI DA MISLIM NA TEBE. “

DRUŠTVO ZA CEREBRALNU I DEČIJU PARALIZU OPŠTINE IVANjICA
RASPISUJE LIKOVNI KONKURS
„ POKAZAĆU TI DA MISLIM NA TEBE“

Povodom obeležavanja 3. decembra, Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom,
Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu opštine Ivanjica organizuje likovni
konkurs:

„POKAZAĆU TI DA MISLIM NA TEBE“

Ovogodišnji likovni konkurs poziva decu, likovne stvaraoce (od 7 do 10 godina) da
svojom raskošnom paletom posvedoče da dečije likovno stvaralaštvo može da razvije
svest o pravima i potrebama osoba sa invaliditetom.

PROPOZICIJE LIKOVNOG KONKURSA
Na konkursu mogu učestvovati učenici osnovnih škola.
Pravo učešća imaju sva deca od 7 do 10 godina.
Izbor teme je slobodan.
Primaće se isključivo radovi na papiru rađeni različitim tehnikama (olovka,
tempera, akvarel, pastel, tuš, kolaž, kombinovane tehnike na papiru, grafika).
Najveći format radova je A3 (297h420 mm).
Radovi moraju biti originalni, nastali samostalno.
Uz svaki rad obavezno priložiti formular.
Prispeli radovi se neće vraćati.
Rok za prispeće radova je 01. decembar 2023. godine.
Na konkursu će biti nagrađene tri kategorije prema uzrastu.
Nagrađeni pojedinci će biti pozvani da 4. decembra prime nagrade na tribini
povodom obeležavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom.
Radove je potrebno slati na adresu:
Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu opštine Ivanjica, Venijamina
Marinkovića br. 6, 32250 Ivanjica, sa naznakom: LIKOVNI RADOVI ZA
KONKURS ,,POKAZAĆU TI DA MISLIM NA TEBE“
Pošiljka je nekonvencionalnog karaktera.

Formular za prijavu: ЛИКОВНИ КОНКУРС – 3. ДЕЦЕМБАР 2023.