Božićni bazar

03. 01. 2023. U organizaciji Opštine Ivanjica, Crvenog krsta. osnovnih škola, vrtića, Dnevnih centara “Sunce” i “Otvorena vrata”, i uz veliku pomoć Javnog komunalnog preduzeća i Doma kulture održan je humanitarni bazar čiji prilog će biti usmeren za lečenje Vuka Arapovića.