Adaptacija prostora Dnevnog boravka za decu i mlade sa smetnjama u razvoju “Sunce”

Tokom meseca marta i aprila realizovane su aktivnosti renoviranja prostora Dnevnog boravka za decu i mlade sa smetnjama u razvoju “Sunce”. Radovi su izvođeni kako bi se korisnicima usluge Dnevnog boravka omogućilo što kvalitetnije korišćenje usluge i prostora oko objekta.