USLUGA “POMOĆ U KUĆI”

Usluga "Pomoć u kući"

Usluga je licencirana krajem 2020. godine i pruža se na teritoriji opštine Ivanjica od 01.02.2021. godine.

 

Namenjena je deci, mladim, odraslim i starim licima koji imaju ograničenja fizičkih i psihičkih sposobnosti usled kojih nisu u stanju da nezavisno žive u svojim domovima bez redovne pomoći, pri čemu je porodična podrška nedovoljna ili nije raspoloživa.

 

Svrha Pomoći u kući je podrška korisnicima u zadovoljavanju svakodnevnih životnih potreba, kako bi se unapredio ili održao kvalitet života.

 

Aktivnosti usluge su usmerene ka održanju i unapređenju kvaliteta života korisnika, pa se aktivnosti usluge prilagođavaju individualnim potrebama svakog korisnika. Planirane aktivnosti mogu se dopunjavati i prilagođavati potrebama korisnika u određenom vremenskom periodu i u skladu sa specifičnostima lokalne zajednice. Obuhvataju:

 

 • održavanje lične higijene korisnika,
 • menjanje ličnog i posteljnog rublja,
 • pripremu toplih napitaka i brzih jela,
 • pomoć pri uzimanju obroka,
 • izvođenje u kraće šetnje,
 • nabavka namirnica, lekova, uplata računa i sl. (sredstvima korisnika i dr.),
 • održavanje higijene prostora u kojima korisnik živi (čišćenje, brisanje prašine, pranje sudova),
 • peglanje manjih količina ličnog veša,
 • kontrola vitalnih funkcija (merenje krvnog pritiska i nivoa šećera u krvi),
 • praćenje bolesnika na lekarski pregled i saradnja sa rodbinom ili komšijama korisnika,
 • pomoć u nabavljanju i uzimanju propisanih lekova,
 • pomoć u obavljanju propisanih lakših telesnih vežbi,
 • obilazak i socijalni kontakti,
 • čuvanje/nadzor, praćenje zdravlja i dobrobit korisnika, uključujući posmatranje, izveštavanje i evidentiranje promena u telesnom i mentalnom funkcionisanju,
 • pomoć ili podsticanje u obavljanju svakodnevnih aktivnosti.

 

Kriterijumi za prijem korisnika:

 1. Godine starosti
 2. Zdravstveno stanje
 3. Socijalni status
 4. Prebivalište
 5. Potrebe korisnika
 6. Kapaciteti Pružaoca usluge
 7. Osnov za prijem

 

Prioritet pri prijemu imaju korisnici koji žive sami i nemaju obezbeđenu porodičnu ili sredinsku pomoć i podršku, a zbog svog zdravstvenog stanja nisu u mogućnosti na odgovarajući način da zadovolje osnovne potrebe.