USLUGA “DNEVNI BORAVAK”

Usluga dnevni boravak je uspostavljena 2007. god. kroz projekat MINRZS RS. Usluga je licencirana 2015. god kao Dnevni boravak za decu i mlade sa smetnjama u razvoju, kapacitet 25 korisnika.