2013. Mreža pruzalaca usluge socijalne zaštite

Centar za liberalno-demokratske studije je Društvo za CDP Ivanjica priključio Mreži pružalaca usluga socijalne zaštite. Članovi mreže biće u prilici da kroz akreditovane programe i seminare unaprede kvalitet svojih usluga. Prvi skup u nizu, ticao se: licenciranja, standarda, akreditacije, kako pružalaca usluga, tako i stručnih radnika.