2013. Dnevni centar “Sunce” na “Olimpijskom času”

Jedinstvo duha, tela i uma, fer plej, radost igre, poštovanje, izuzetnost – za bolji svet u duhu Olimpijskih vrednosti! U organizaciji Omladinskog saveza Srbije u saradnji sa Sportskim savezom Ivanjice.