2012. Još jedan evropski projekat Društva za CDP

Evropska unija i Vlada Švajcarske preko Programa evropskog partnerstva sa opštinama – EU PROGRES, započele su finansiranje projekta “Radionica za radno-okupacionu terapiju i profesionalnu rehabilitaciju za osobe sa invaliditetom” , koji realizuje Društvo za CDP Ivanjica.