2012. Godišnja skupština Saveza za CDP Srbije

Redovna godišnja skupština saveza za cerebralnu i dečiju paralizu Srbije, održana je 16.06.2012. godine u Beogradu, na kojoj su bile prisutne i predstavnice Društva za CDP Ivanjica – predsednica, dipl. defektolog, Svetlana Glavinić i stručni saradnik defektolog, Poledica Milena.Jedna od tačaka dnevnog reda skupštine bila i je izbor članova upravnog odbora za naredni mandat,u trajanju od 4 godine.Predsednica društva CDP, dipl. def. Svetlana Glavinić je izabrana za člana upravnog odbora saveza, treći mandat za redom!