2012. Dobrotvorni bazar – Međunarodni klub žena

Humanitarni Bazar,  na kojem predstavnici 40 zemalja na 50 štandova prikupljaju novac nudeći posetiocima svoja nacionalna jela i pića, suvenire,  knjige,  igračke, odeću, prošle godine posetilo je više od 4.000 posetilaca. Oni su tada ukupno donirali više od 90.000 evra za aktivnosti koje pomažu ugroženim i starijim osobama, borbi protiv rodno zasnovanog nasilja i trgovine ljudima, osobama sa invaliditetom i drugim ugroženim grupama.