2011. Prodajna izložba radova dece iz Dnevnog centra “Sunce”