Pokrenimo program rane stimulacije dece u riziku

Želimo da pokrenemo program rane stimulacije dece u riziku kako bismo podigli svest u drustvu i kako bi deca mogla da rastu i razvijaju svoje potencijale. Rano detinjstvo je period neograničenih mogucnosti, vreme kada se detetove sposobnosti razvijaju brže nego ikada i predstavljaju ključne temelje zdravlja, učenja i ponašanja za ceo život.

Emocionalni, socijalni i fizički razvoj male dece ima direktan uticaj na njihov ukupan razvoj. Zato je razumevanje potrebe za ulaganjem u veoma malu decu toliko važno.

Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu Ivanjica je socio-humanitarna organizacija osnovana 2002. godine na inicijativu osoba sa invaliditetom i grupe roditelja dece sa invaliditetom. Naš cilj je pružanje svih vidova podrške i pomoći osobama sa smetnjama u razvoju, kao i doprinos većem senzibilitetu društva za potrebe ugroženih lica i poboljšanje njihovog kvaliteta života u zajednici.

U opštini Ivanjica trenutno ne postoji usluga koja je usmerena na stimulaciju ranog razvoja dece u riziku, a sve je više dece sa smetnjama u razvoju, kojima je neophodna podrška za dalji rast i razvoj. Potrebno je omogućiti tim malisanima da uče i napreduju , jer svako dete treba da ima mogućnost odrastanja u okruženjima pogodnim za razvoj njihovog mozga. Zato smo se odlučili da pokrenemo kampanju kojom ćemo skupiti potrebna sredstva za proširenje stručnog tima i nabavku potrebne opreme.

Kako bismo ovu uslugu omogućili što većem broju dece, potrebno je da proširimo broj stručnih radnika kao i da unapredimo opremu. Za ovo nam je potreban iznos od 600.000 dinara, i ovim putem vam se obraćamo za podršku.

Vašom donacijom ćete omogućiti da deca u riziku imaju svakodnevnu podršku, njihovo aktivno uključivanje u zajednicu, kao i bolji kvalitet života.

BUDŽET:  

Angažovanje defektologa na period od šest meseci: 200.000 RSD

Angažovanje logopeda na period od šest meseci: 200.000 RSD

Oprema za razvoj grube i fine motorike 100.000 RSD

Didaktički materijali 100.000 RSD

UKUPNO: 600.000 RSD

Kampanju možete podržati online donacijom na Donacije.rs ili uplatom na tekući račun Društva za CDP Ivanjica. Za uplate na tekući račun:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *