Likovni konkurs: “Ne postoje prepreke, samo izazovi. Zajedno možemo sve.”

DRUŠTVO ZA CEREBRALNU I DEČIJU PARALIZU OPŠTINE IVANJICA RASPISUJE LIKOVNI KONKURS

„NE POSTOJE PREPREKE, SAMO IZAZOVI. ZAJEDNO MOŽEMO SVE.“

 

Povodom obeležavanja 3.decembra, Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu opštine Ivanjica organizuje likovni konkurs:

„NE POSTOJE PREPREKE, SAMO IZAZOVI. ZAJEDNO MOŽEMO SVE.“

Ovogodišnji likovni konkurs poziva decu, likovne stvaraoce (od 7 do 10 godina) da svojom raskošnom paletom posvedoče da dečije likovno stvaralaštvo može da razvije svest o pravima i potrebama osoba sa invaliditetom.

 

PROPOZICIJE LIKOVNOG KONKURSA

Na konkursu mogu učestvovati učenici osnovnih škola.

Pravo učešća imaju sva deca od 7 do 10 godina.

Izbor teme je slobodan.

Primaće se isključivo radovi na papiru rađeni različitim tehnikama(olovka, tempera, akvarel, pastel, tuš, kolaž, kombinovane tehnike na papiru, grafika).

Najveći format radova je A3 (297 x 420 mm).

Radovi moraju biti originalni, nastali samostalno.

Uz svaki rad obavezno priložiti formular.

Prispeli radovi se neće vraćati.

Rok za prispeće radova je 30. novembar, 2022 .godine.

Na konkursu će biti nagrađene tri kategorije prema uzrastu.

Nagrađeni pojedinci će biti pozvani da 3.decembra prime nagrade na tribini povodom obeležavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom.

 

Radove je potrebno slati na adresu:

Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu opštine Ivanjica, Venijamina Marinkovića br.6, 32250 Ivanjica,  sa naznakom: LIKOVNI RADOVI ZA KONKURS „NE POSTOJE PREPREKE, SAMO IZAZOVI. ZAJEDNO MOŽEMO SVE.“

Pošiljka  je nekonvencionalnog karaktera.

Formular za prijavu: LIKOVNI KONKURS-3.DECEMBAR