Naša misija

Društvo za CDP Ivanjica okuplja stručna lica koji se bave problematikom osoba sa invaliditetom, pruža pomoć članstvu i njihovim roditeljima u korišćenju zakonskih prava koja im kao takvima pripadaju. Takođe, radi na informisanju članstva i podizanju svesti javnosti putem sredstava javnog informisanja, organizovanju okruglih stolova i tribina, predavanja za roditelje, piše i realizuje projekate u cilju unapređenja položaja osoba sa invaliditetom; sarađuje sa univerzitetima, školama stručnim udruženjima i drugim srodnim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave zaštitom i pravima osoba sa invaliditetom. Stručni tim Društva se kontinuirano usavršava i bavi se naučno-istraživačkim radom.

O nama

Opširnije o nama

Projekti

Neki od projekata na kojima smo radili

Akreditovani programi

Naši akreditovani programi

Galerija

Fotografije događaja na kojima smo učestvovali

Usluga lični pratilac deteta

Usluga lični pratilac deteta

Uslugu lični pratilac deteta Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu Ivanjica implementira od 2012.god. kroz projekat MINRZS RS program DILS. Usluga je licencirana 2015.god. i pruža se u osam opština i dva grada. Detalje možete pogledati na mapi pružanja usluge. Članom 83. Pravilnika o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite svrha angažovanja ličnog pratioca je pružanje detetu odgovarajuće individualne podrške radi uključivanja u redovno školovanje i aktivnosti u zajednici, kao i uspostavljanja što većeg nivoa samostalnosti.

Neurofidbek tretman

U Dnevnom centru“Sunce“je dostupan Neurofidbek tretman. To je kompjuterska metoda, bazirana na praćenju električne aktivnosti mozga (EEG-a) i davanju povratne informacije (feedback). To je metoda kojom „učimo“ mozak kako da poboljša vlastito funkcionisanje.
Neurofidbek tretman
Neurofidbek tretman

 

Vesti