PROJEKTI

Društvo je realizovalo veliki broj projekata koji u imali za cilj unapređenje položaja osoba sa invaliditetom i dece sa smetnjama u razvoju, od kojih su najznačajniji projekti:

 • Usluga „Vikend predah“ program – prvi put u Srbiji je pokrenuta u Ivanjici uz finansijsku podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje i socijalu politiku,
 • „Personalna asistencija za OSI“ – koji je finansiran uz pomoć NSZ RS.
 • 2005. god. realizovali smo u partnerstvu sa Crvenim krstom Ivanjica projekat: „Socioterapijski klub za osobe sa invaliditetom“ uz podršku Ministarstva za rad i socijalnu politiku RS
 • 2004. god. realizovali smo projekat podrške OSI sa sela „Bioskop koji leči“ i nabavili terensko vozilo za prevoz OSI.
 • 2007. god. kroz projekat Ministrastva za rad i socijalnu politiku počeli smo da realizujemo uslugu dnevnih aktivnosti za lica sa kombinovanim-višestrukim smetnjama u razvoju, a od 2011 god ovu uslugu finansira opština Ivanjica.
 • 2011 .god. kroz program DILS obučili smo 23 lična pratioca deteta.
 • 2012.  god. realizovali smo projekat “Brže do cilja„ koji je finasirala SKAN fondacija iz Holandije i nabavili novo terensko vozilo za prevoz korisnika dnevnog boravka.

 • 2012. god. formirali smo radionicu za “Okupaciono radnu terapiju i profesionalnu rehabilitaciju OSI“ gde je nabavljeno 5 razboja za tkanje i gde korisnici dnevnog boravka imaju okupaciono radnu terapiju.Projekat je finansirao EU PROGRES.

 • 2013. god. uz podršku IVC Beograd instalirali smo prvu senzornu sobu u Jugozapadnoj Srbiji.
 • 2010-2013. god. uz podršku EUPROGRESA i delegacije Evropske unije realizujemo uslugu „Predah“, koja se od 2013. finansira od Ministarstva za rad zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.
 • 2013. god. Uz podršku EUPROGRES-a nabavili smo interaktivnu tablu i Beringer aparat za korekciju govora.
 • 2014 god. Od Repubiličkog zavoda za socijalnu zaštitu izabrani je na konkurusu za Koncept za uslugu LPD Društva za CDP Ivanjica za razvoj, pilotiranje i obuku trenera za pružanje usluge “lični pratilac deteta”.
 • 2016. god. kroz projekte EUPROGRES-a dobijamo neurofidbek aparat.