Инструкција министарства установама социјалне заштите поводом епидемије болести COVID-19

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

Сектор за бригу о породици и социјалну заштиту

Број: 500-01-2/2020-09

Датум :10.03.2020.године

Немањина 22-26 Б е о г р а д

 

УСТАНОВАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

-за директоре-

На основу члана 23. став 2 Закона о државној управи („Сл.гласник РС”бр.79/2005,101/2007,95/2010,99/2014,47/2018 и 30/2018 др.закон ), а у складу са здравственим препорукама , које установе примењују ради спречавања ширења инфекција за установе социјалне заштите на територији Републике Србије, министар за рад, запошљавања, борачка и социјална питања, доноси следећу

 

ИНСТРУКЦИЈУ

I

У складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом изазваном вирусом SARS-СоV-2 заразном болешћу, препоручујемо следеће мере:

 • Свакодневно проветравање и одржавање хигијене простора и опреме, у коме бораве корисници и запослени, редовно пражњење отпада, коришћење адекватних.заштитних материјала и средстава (рукавице, маске за лице, дезинфекциона средства и др);
 • Редовно снабдевање течним сапуном тоалета и трпезарија;
 • Увести одговарајуће мере контроле редовног прања руку свих корисника и запослених;
 • Појачати контролу и мере заштите додиривање очију,носа и уста неопраним рукама;

 

 • Не размењивати храну и не користити исте чаше и флашице за воду;
 • Употребљене папирнате марамице и убрусе одмах одложити у корпу за отпатке;

 

 • Дезинфиковати инструмете и медицински прибор;
 • Стерилисати опрему и прибор за медицинске поступке;
 • Поштовати процедуре посете корисницима, као и мере ограничења посете корисницима на одељењима за зависне кориснике
 • Одржати едукативне састанке посвећене одржавању личне хигијене и непосредног окружења, као и значају придржавања свих превентивних мера у циљу спречавања и ширења инфекције;
 • Препоручити одлагање свих прослава и дружења.

II

 • Уз ову Инструкцију достављамо Одлуку Владе РС о проглашењу болести COVID-
  19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу, објављену у „Службени
  гласник РС” број 23/20 од 10.03.2020.год.

III

 • Свим запосленима у систему социјалној заштити указује се на обавезу поступања у
  складу са наведеном Одлуком.

IV

 • У вези са тачком 3 наведене одлуке потребно је да сви запослени који имају
  планирана путовања ван територије РС у наредном периоду, да прибаве сагласност
  овог министартсва за реализацију истих.

V

 • Ову Инструкцију и Одлуку доставити свим запосленима, објавити на \уеђ сајту, као
  и на огласној табли установе.

Указујемо  да су  за  реализацију  ове  Инструкције  одговорни  директори установа социјалне заштите.

 

Министар:

Зоран Ђорђевић

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *