Dnevni centar “Sunce” – video zapis od 360 stepeni

Dnevni centar “Sunce” počeo je sa radom 2007. u školi “Milinko Kušić” u Ivanjici, i to kao dnevni boravak sa za lica sa kombinovanim smetnjama uz finansijsku podršku Ministarstva za rad i socijalnu politiku. U januaru 2009. godine otvoren je novosagrađeni objekat od 112 kvadratnih metara. Standardne aktivnosti u Dnevnom centru “Sunce” podrazumevaju korektivne tretmane senzorne integracije, logopedske tretmane, tretmane na neurofidbek aparatu. Dnevni centar “Sunce” je od 2015. godine licencirani pružalac usluge “Lični pratilac deteta”. Korisnici ove usluge su deca sa smetnjama u razvoju i sa invaliditetom koja pohađaju osnovne i srednje škole.

Ovaj video zapis od 360 stepeni možete da rotirate “prevlačenjem” uz držanje levog dugmeta na mišu, ili prevlačenjem preko ekrana mobilnog telefona. Neki mobilni telefoni podržavaju rotiranje snimka prostim pomeranjem aparata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *